Ülemaailmsed erakapitali investorid

Eesmärk on eraldada 15 miljardit USA dollarit ligikaudu 100–150 ettevõttele.

Filosoofia

Usume, et erakordseid tulemusi on võimalik saavutada suurepärase planeerimise, veelgi parema teostuse, tugeva juhtimise ja sügavalt pühendunud partnerite kaudu.  

Eraldame end valmisolekuga panustada ettevõtetele olukordades, mis konservatiivsematele investoritele sageli suure riskina tunduvad. Meie põhistrateegia tulemuseks on aga portfell, mis ületab traditsioonilisi võrdlusnäitajaid. 

Meie põhistrateegia seab prioriteediks suurte mittekontrollitavate aktsiapositsioonide ostmise ja hoidmise kõrge kvaliteediga ettevõtetes pikka aega. Keskendume kõige enam nende ettevõtete põhialustele ja pikaajalistele väljavaadetele, millesse investeerime. Kui oleme investeerinud, võimendame oma ressursse ja suhteid, et aidata oma portfelliettevõtteid alati, kui see on praktiline, ning tavaliselt eraldame selleks spetsiaalse meeskonna, et tagada meie ressursside maksimaalne potentsiaal.

Kui otsite partnerit, kes mõistab, et julged otsused on iga ettevõtte arenguteekonnal hädavajalikud, kutsume teid liitu meiega.

Ootan

Aastakümnete pikkuse investeeringute haldamise, panganduse, kinnisvara, väärtpaberite, ettevõtte strateegia ja tegevuskogemusega on meie juhtkond investeerinud erinevatesse varahalduritesse ning avalikesse ja eraettevõtetesse paljudes tööstusharudes. Meie põhimõtted tervitavad võimalust jagada oma sügavalt juurdunud teadmisi praeguse ja järgmise põlvkonna juhtidega, kui investeerime tulevikku.

Investeerimiskriteeriumid

Teeme mittekontrollivaid (49% või vähem) aktsiainvesteeringuid ettevõtetesse, millel on potentsiaal saavutada meie kapitalikohustusega 5–10-kordne tulude kasv. Meil pole suurusepiiranguid; Kuid meie praeguse kasutuselevõtuga on investeerimiskohustused eeldatavasti vahemikus 50–5 miljardit dollarit ettevõtte kohta, kusjuures enamik jääb vahemikku 100–500 miljonit dollarit.

Ettevõtted peavad olema avalikud või nõustuma olema 3 aasta jooksul börsil noteeritud. Meie investeering eeldab tasuta kaubeldavate aktsiate emiteerimist. Kriitiline on tugev pühendunud juhtkond, kellel on edu saavutanud. Enamik äritüüpe ja tegevusalasid on abikõlblikud eeldusel, et äritegevus on Ameerika Ühendriikides ja riikides, kus ettevõte tegutseb, seaduslik. Enamik geograafilisi piirkondi on sobilikud, välja arvatud mõned erandid. Kui meil on piisav teave, viiakse hoolsusanalüüs ja tehingu kinnitamine tavaliselt lõpule 30 päeva jooksul.